ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ProjectΚεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Οι κατοικίες
2.1. Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο
                        2.2. Οι κατοικίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
                        2.3. Τι προσφέρει η οικία στον άνθρωπο
                        2.4. Πως η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέασε τις κατοικίες
                       
Κεφάλαιο 3: Τεχνολογία
                        3.1. Η εξέλιξη της τεχνολογίας (ιστορική αναδρομή) – Α’ μέρος
                        3.2. Η εξέλιξη της τεχνολογίας (γενικά) – Β’ μέρος
                        3.3. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα στα σπίτια – Α’ μέρος
                        3.4. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα στα σπίτια – Β’ μέρος
                       
Κεφάλαιο 4: Το «Έξυπνο» σπίτι
                        4.1. Ορισμός έξυπνου σπιτιού
                        4.2. Περιγραφή έξυπνου σπιτιού
                        4.3. Τεχνολογίες αυτοματισμού κατοικίας – Α’ μέρος
                        4.4. Τεχνολογίες αυτοματισμού κατοικίας – Β’ μέρος

Κεφάλαιο 5: Κατασκευή Έξυπνων Σπιτιών
                        5.1. Έξυπνα σπίτια στην Ελλάδα
                        5.2. Έξυπνα σπίτια στο Εξωτερικό
                        5.3. Εταιρείες πρωτοπόρες στην κατασκευή έξυπνων κατοικιών
                        5.4. Κόστος υλοποίησης του έξυπνου σπιτιού
.
Κεφάλαιο 6: Το Έξυπνο Σπίτι του Μέλλοντος
                        6.1. Το έξυπνο σπίτι στο μέλλον – Α’ μέρος
                        6.2. Το έξυπνο σπίτι στο μέλλον – Β’ μέρος
                       
Κεφάλαιο 7: Το «Πράσινο» Σπίτι
                        7.1. Κατασκευή  «πράσινου» σπιτιού
                        7.2. Λειτουργίες «πράσινου» σπιτιού

Κεφάλαιο 8: Δημοσκόπηση
                        8.1. Η δημοσκόπηση
                        8.2. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
           
Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Σύνολο 11 ερωτήσεις).
Αφιερώστε λίγα λεπτά , για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιό μας, τα αποτελέσματα του οποίου θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν, στην ερευνητική εργασία.

Το "έξυπνο" σπίτι ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες ή στα "θέλω" του σύγχρονου ανθρώπου?

2. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θα λαμβάνατε υπόψη , όταν θα εγκαθιστούσατε μια «έξυπνη» τεχνολογία στο σπίτι σας?

3. Έχετε εγκαταστήσει «έξυπνες» τεχνολογίες στο σπίτι σας?

4. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που θα κατασκευάζατε ένα «έξυπνο» σπίτι, είναι η αυξημένη ασφάλεια που μας παρέχει.

5.Το κόστος είναι ο σημαντικότερος λόγος που δεν θα ενσωματώνατε μια «έξυπνη» τεχνολογία στο σπίτι σας?

6. Γνωρίζετε κάποια εταιρεία που να δραστηριοποιείται και να εξειδικεύεται στην κατασκευή «έξυπνων» σπιτιών στην Ελλάδα?

7. Γνωρίζετε κάποια εταιρεία που να δραστηριοποιείται και να εξειδικεύεται στην κατασκευή «έξυπνων» σπιτιών εκτός Ελλάδας?

8. Πιστεύετε ότι όλες οι κατοικίες έτσι όπως τις ξέρουμε εμείς σήμερα, θα αντικατασταθούν από τις «έξυπνες» κατοικίες μέσα στα επόμενα 20 χρόνια?

9. Συμφωνείτε με την άποψη ότι οι κατοικίες πρέπει να μείνουν ανεπηρέαστες από τις Νέες Τεχνολογίες και να κρατήσουν την παλιά – παραδοσιακή τους μορφή?

10. Αν θα κατασκευάζατε ένα σπίτι σήμερα, θα κατασκευάζατε ένα «πράσινο» (οικολογικό) σπίτι?

11. Για ποιους λόγους θα επιλέγατε να κατασκευάσετε ένα «πράσινο» (οικολογικό) σπίτι?